Финансиски услугиФинансиски Лизинг

Финансискиот Лизинг е стандарден продукт на Мастер Лизинг, каде корисникот по помирување на сите обврски според договорот за финансиски лизинг, без дополнителни трошоци стекнува сопственост на возилото.

Бизнис Оперативен Лизинг (договор за закуп)

Бизнис оперативниот лизинг е модел на финансирање на возила каде корисникот не го исплаќа целиот износ на возилото

Оперативен Лизинг за физички лица

Предноста кај оперативниот лизинг за физички со гарантен депозит или аконтација е пред се во месечниот закуп кој е значително помал од ратата кај финансискиот лизинг.

Бизнис Оперативен Лизинг со гарантен депозит

Предноста кај бизнис оперативниот лизинг со гарантен депозит или аконтација е пред се во месечниот закуп кој е значително помал од ратата кај финансискиот лизинг.